DISOMIA UNIPARENTAL DEL CROMOSOMA 9 (DUP#9)

       •  Medrano S,  Ducatelli ME,  Perotti A,  Díaz S,   Mincman J,  Coco R.

 

 

VITRIFICACIÓN - DESVITRIFICACIÓN DE OVOCITOS
      RESULTADOS PRELIMINARES

       • Anduaga I,  Coco F,  Longobucco V,  Gallo A,  Venditti A,  Gismondi F,
         Neuspiller N,  Coco R.

 

 

PGD Y VITRIFICACIÓN DE BLASTOCISTO
       • Mincman J,  Medrano S,  Longobucco V,  Anduaga I,  Coco F,  Venditti A,

         Gallo A,  Neuspiller N,  Coco R.

 

 

PGD POR TRANSLOCACIÓN RECÍPROCA 4;13 CON QF-PCR

       • Mincman J,  Ducatelli ME,  Medrano S,  García Estanga P,  Gallo A,

         Neuspiller N, Coco R.

 

 

TRIPLOIDÍAS EN ABORTOS ESPONTÁNEOS DE TRA

       • Coco R,  Mincman J,  Medrano S,  Ducatelli ME,  Venditti A,  Perotti A,
         
Neuspiller S,  Gallo A,  Neuspiller N.